Các chỉ số đo lường cơ bản trong Google Ads mà bạn phải biết để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Google Ads là một nền tảng quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ và phức tạp. Chính vì vậy để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, nên điều bạn cần hiểu rõ các chỉ số đo lường cơ bản sau mà Thương Hiệu Việt muốn chia sẻ:

Click

Chỉ số Click trên Google Ads
Hình: Chỉ số Click trên Google Ads

Click trong quảng cáo Google Ads là hành động của người dùng khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web đối tác.

Đây là một trong những chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và được tính bằng tỷ lệ giữa số lần nhấp vào quảng cáo và số lần quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web đối tác.

Tỷ lệ nhấp chuột này có thể cho thấy mức độ hấp dẫn của quảng cáo và khả năng tương tác của khách hàng với quảng cáo của bạn.

Impression

Chỉ số Impression trên Google Ads
Hình 2: Chỉ số Impression trên Google Ads

Impression (lượt hiển thị) trong Google Ads là số lần mà quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web đối tác.

Khi quảng cáo của bạn xuất hiện trên màn hình của người dùng, một lượt hiển thị sẽ được tính.

Impression là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng quảng cáo của bạn tiếp cận được với khách hàng tiềm năng, tuy nhiên không đảm bảo rằng khách hàng đã chú ý hoặc tương tác với quảng cáo của bạn.

CTR (Click-through rate)

Chỉ số CTR trên Google Ads
Hình 3: Chỉ số CTR trên Google Ads

CTR (Click-through rate) trong Google Ads là tỷ lệ giữa số lần nhấp vào quảng cáo của bạn và số lần quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web đối tác.

CTR là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và cho thấy mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với khách hàng tiềm năng.

Một CTR cao có nghĩa là quảng cáo của bạn hấp dẫn được nhiều khách hàng và có khả năng tương tác tốt hơn với đối tượng mục tiêu.

Tuy nhiên, CTR không đảm bảo rằng khách hàng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

CTR được tính bằng công thức sau: CTR= ((Click/Impression)x100%) số lần nhấp/ số lần hiển thị được hiển thị dưới dạng phần trăm (%).

Chỉ số CTR là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và giúp bạn cải thiện chiến lược quảng cáo của mình.

CPC (Cost per click)

Chỉ số CPC trên Google Ads
Hình 4: Chỉ số CPC trên Google Ads

CPC (Cost per click) trong Google Ads là chi phí trung bình mà bạn phải trả cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo của bạn.

Bạn chỉ phải trả tiền cho những lượt nhấp chuột thực sự trên quảng cáo của bạn, thay vì trả tiền cho số lần hiển thị quảng cáo.

Ví dụ: Bạn chọn từ khóa abc với mức giá 5.000 đồng thì mỗi người nhấp vô thì bạn bị trừ 5 ngàn.

Bạn có thể đặt ngân sách giới hạn cho mỗi lượt nhấp chuột hoặc cài đặt tự động để tối ưu hóa chi phí và lượng lưu lượng nhấp chuột.

Chỉ số CPC là một trong những chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
Thì bạn biết rằng người dùng internet họ ngày càng thông minh cho việc đưa ra quyết định. Nên việc bạn quảng cáo Google cho trang web của bạn là chưa đủ mà phải thực hiện song song với việc SEO tổng thể.

CR (Conversion rate)

Chỉ số CR trên Google Ads
Hình 5: Chỉ số CR trên Google Ads

CR (Conversion Rate) là tỷ lệ chuyển đổi, đo lường số lần chuyển đổi trên tổng số lượt hiển thị quảng cáo.

CR được tính bằng cách sau: (Số lượng chuyển đổi/số lượt hiển thị) x100%

Ví dụ: Quảng cáo của bạn có 500 lượt hiển thị và 50 lượt chuyển đổi thì CR của quảng cáo đó sẽ là 10%. Nếu CR cao đồng nghĩa với là quảng cáo của bạn thu hút khách hàng tiềm năng và đạt được kết quả tốt.

Để có tỷ lệ chuyển đổi cao, bạn cần tối ưu hóa trang đích của quảng cáo, cải thiện chất lượng quảng cáo, xác định đúng khách hàng tiềm năng hay dùng nhiều tiền hơn để thu hút nhiều người dùng.

CPA (Cost per acquisition)

CPA là chi phí trung bình mà bạn phải trả cho mỗi lượt chuyển đổi.

CPA = Chi phí trung bình / lượt chuyển đổi

Ví dụ: bạn thiết lập CPA mức 20.000 VNĐ và quảng cáo của bạn có 10 lượt xem và có 1 người chọn mua sản phẩm thì có 1 lượt chuyển đổi và bạn phải trả 20.000 VNĐ, nếu không có lượt nào thì bạn không mất tiền

Trong hình thức quảng cáo CPA, bạn chỉ phải trả chi phí quảng cáo khi có người dùng thực hiện hành động mà bạn mong muốn.

CPA được xem là một hình thức quảng cáo hiệu quả về chi phí. Tuy nhiên, để đạt được CPA thấp, bạn cần có chiến dịch quảng cáo tối ưu và phù hợp với khách hàng tiềm năng của mình.

ROI (Return on investment)

Roi là chỉ số đo lường lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư, tỉ lệ giữa khoảng lợi nhuận thu được và số tiền đầu tư ban đầu.

Ví dụ: Lợi nhuận là 100 triệu đồng, chi phí đầu tư là 50 triệu vậy thì ROI= (100 triệu / 50 triệu)x100%

Chỉ số này giúp bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo của mình và đưa ra các quyết định về chiến lược tiếp thị của mình.

Các chỉ số này đều rất quan trọng để đo lường và theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên Google Ads. Bạn nên cố gắng hiểu rõ các chỉ số này để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *