HIện tại, Google đã hạn chế index tự động website mới lên máy chủ Google. Sử dụng Plugin Rankmath Instant Indexing for Google

1. Tạo API Project

1.1 Truy cập link Google Cloud Platform

1.2 Create a New Project

Tạo mới  Indexing API project bằng cách click vào  Create Project .

index google

index google

Sau đó Click chọn Project đã tạo và click lại link  Enable Google Cloud Platform để Enable

2. Tạo Service Account

2.1 Chọn Project đã tạo

 

2.2 Tạo Key Json

 

3. Thêm tài khoản dịch vụ làm chủ sở hữu tài sản Google Search Console của bạn

chọn người dùng và quyền

Thêm người dùng trong Người dùng và quyền

Và Pass Email thuonghieuvietsol@thuonghieuvietsol.iam.gserviceaccount.com chỗ tạo Service Account

4. Cài đặt Plugin

Cài đặt plugin Lập chỉ mục tức thì

Chèn Key Json đã tạo

Cấu hình plugin lập chỉ mục tức thì

Tab bảng điều khiển trong Lập chỉ mục ngay lập tức xếp hạng toán học

Nhập một URL (hoặc nhiều hơn) vào phần Lập chỉ mục tức thì và chọn Hành động như Google: Publish/update . Sau đó, nhấp vào nút Send to API .

Gửi URL tới API để lập chỉ mục tức thì

Chỉ trong một giây, bạn sẽ thấy phản hồi từ API, tương tự như phản hồi bên dưới.

Thông báo thành công API lập chỉ mục tức thì

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *