Tải dữ liệu sản phẩm lên Google Merchant Center – đây là cách để thông tin sản phẩm hiển thị lên Google và những người mua sắm đang tìm kiếm có thể nhìn thấy được những thông tin này khi bạn chạy quảng cáo Google Shopping hoặc có thể xem bên tab mua sắm của Google.

Bước 1:  Đăng ký Tài khoản Google Merchant Center https://merchants.google.com/signup?authuser=2

Nhập thông tin doanh nghiệp và sau đó tải plugin Google Listings & Ads

Bước 2: Cài đặt và active plugin Google Listings & Ads

Sau khi Active plugin Google Listings & Ads, Các bạn click vào button Start listing products → .

Bước 3: Kết nối tới tài khoản wordpress.com , Tài khoản Google, kết nối sản phẩm tới Google Merchant Center

Bước 4: Cấu hình vận chuyển và ngôn ngữ

Nếu chưa xác minh điện thoại vui lòng xác minh. Thêm trường địa chỉ chính xác và hoàn thành cài đặt.

Bước 5: Kiểm tra và khắc phục. Login lại vào Google Merchant Center của tài khoản gmail đăng ký. Click vào tab Chuẩn Đoán để hoàn thành các thông tin thiếu.

Khắc phục xong và chờ kết quả.

Lưu ý:

1 – Tài khoản Gmail là đồng nhất

2 – Sản phẩm phải có giá

3 – Trong woocommerce nhập địa chỉ cửa hàng và số điện thoại rõ ràng

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *